SOTA OK
SOTA OK

Home
Novinky
OL15SOTA
Dokumenty
Diplomový program
Seznam vrcholů
Mapa vrcholů
Diskuzní skupina
Další zdroje


Co je HAM RadioHosting nagano.cz

Vítejte v české části programu SOTA!

Program SOTA je celosvětový radioamatérský program určený pro radioamatéry-vysílače i posluchače, aby podpořil portable provoz z kopců a hor. SOTA je navržen jak pro aktivátory (ti, co vystoupají na vrchol a vysílají odsud), tak pro lovce (každý, kdo pracuje s aktivátorem z domova, z portejblu nebo z jiného vrcholu).
V současné době je zapojena do programu zhruba stovka zemí včetně České republiky (OK).
Na těchto stránkách najdete Manuál pro českou část programu SOTA, který obsahuje definici vrcholů zahrnutých do programu. Dále kompletní seznam vrcholů, jejich mapu a informace o českém SOTA diplomu i odkazy na další relevantní zdroje informací k SOTA.
SOTA OK

Náhled rozložení kopců kvalifikovaných do seznamu.

SOTA OK je rozdělen do třinácti regionů, které odpovídají jednotlivým krajům Česka vyjma Prahy, která je součástí středočeského regionu.
JC-XXX Jihočeský kraj
JM-XXX Jihomoravský kraj
KA-XXX Karlovarský kraj
KR-XXX Královehradecký kraj
LI-XXX Liberecký kraj
MO-XXX Moravskoslezký kraj
OL-XXX Olomoucký kraj
PA-XXX Pardubický kraj
PL-XXX Plzeňský kraj
ST-XXX Středočeský kraj + Praha
US-XXX Ústecký kraj
VY-XXX Kraj Vysočina
ZL-XXX Zlínský kraj

Při aktivaci vrcholu je zapotřebí dodržet následující pravidla:
  • není povoleno vysílání z auta, všechny způsoby dosažení vrcholu musí být "poháněny človekem", například pěší turistika, cykloturistika.
  • musíte pracovat z přenosných zdrojů energie, například baterií nebo solárních článků. Generátory založené na fosilních palivech nejsou povoleny.
  • musíte udělat nejméně čtyři QSO pro uznání aktivátorských bodů.
  • aktivátorské body se započítávají za každý vrchol pouze jednou v každém kalendářním roce.

Módy a kmitočty:
Jsou povoleny všechny pásma a módy, mimo QSO uskutečněných pomocí převáděčů.

Často používané kmitočty KV:
CW - 3561 7032 10118 14064 18088 21062
SSB - 3720 3760 7090 14285 18130 21285

Často používané kmitočty VKV:
FM - 145,525 v OK (Morava), 145,425 v DL/DM, 145,500 v OM a OE, 145,550 v SP

Logy je možné posílat do online databáze pro uznání dosaženého skóre.

| Pošli email správci stránek  | Copyright © 2022 Summits on the Air  |